"Wim is een expert gebleken in persoonlijke ontwikkeling en het is bijzonder waardevol om hem te kennen en in te zetten in ons bedrijf. "

DOEN! Personeel

Wim heeft voor ons bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van de gedragskenmerken van het personeel. 

Door het management helder inzicht te geven in de gedragsrollen van het team zijn er nieuwe inzichten ontstaan die het bedrijfsresultaat direct positief hebben beïnvloed.


Wim is een vriendelijk mensenmens waardoor hij snel het vertrouwen wint van het hele team en waarbij hij aan iedereen het gevoel geeft erbij te horen. Hij doorziet het geheel en weet altijd het doel duidelijk in beeld te houden. Wim is een expert gebleken in persoonlijke ontwikkeling en het is bijzonder waardevol om hem te kennen en in te zetten in ons bedrijf.

Leo van Wijngaarden
Directeur DOEN! Personeel

Januari 2019

Referenties